Ładowanie
popup

HNR - Hacker News Reader

Kategoria: Emacs

Klient Hacker News dla Emacsa.

Hacker News Reader / Emacs
Hacker News Reader / Emacs

Podstawowe ustawienia:

(setq hnr-max-items 10) ;; ilość wyświetlanych wiadomości (domyślnie 10) (setq hnr-auto-mark-as-read nil) ;; automatyczny zapis przeczytanych wiadomości (domyślnie wyłączony)

Klawiszologia:

Repozytorium: https://github.com/c41x/hnr.el